Wusheng Company firar fysisk teater och utvecklar nya uttrycksformer inom scenkonst. Den första professionella Pekingoperagruppen i Europa, Wusheng Company, uppdaterar traditionell Pekingopera genom att lägga till finskt kunnande.